ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ผ้าลินินเคี้ยวหมากฝรั่ง

วิธีทําความสะอาดคราบเคี้ยวหมากฝรั่งบนผ้าลินิน

ถูคราบด้วยก้อนน้ําแข็งเพื่อทําให้หมากฝรั่งแข็งตัวหรือวางเสื้อผ้าไว้ในถุงแล้วใส่ในช่องแช่แข็ง

นําหมากฝรั่งออกเบา ๆ ด้วยอุปกรณ์ขอบกลม

จากนั้นล้างโดยใช้รอบ "ละเอียดอ่อน" ตามคําแนะนําในการดูแลโดยลดการหมุน (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) เลือกผงซักฟอกเหลวสําหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อน

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX