ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
Alpaga เคี้ยวหมากฝรั่ง

วิธีทําความสะอาดคราบเคี้ยวหมากฝรั่งบนอัลปาก้า

ถูคราบด้วยก้อนน้ําแข็งเพื่อทําให้หมากฝรั่งแข็งตัวหรือวางเสื้อผ้าไว้ในถุงแล้วใส่ในช่องแช่แข็ง

นําหมากฝรั่งออกเบา ๆ ด้วยอุปกรณ์ขอบกลม

ดําเนินการซักมือหรือซักด้วยเครื่องโดยใช้รอบ "ขนสัตว์" ตามคําแนะนําในการดูแลโดยลดการหมุน (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) เลือกผงซักฟอกเหลวสําหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อน

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX