ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
เลือด Angora

วิธีทําความสะอาดคราบเลือดบน Angora

อย่าใช้น้ําร้อน ละลายแท็บเล็ตแอสไพรินในแก้วน้ําและแช่คราบในนั้นเป็นเวลา 5 นาที ล้าง จากนั้นล้างมือหรือเครื่องตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบขนสัตว์" โดยมีการปั่นลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) เลือกผงซักฟอกเหลวสําหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อน

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX