ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ผ้าไหมฟอกขาว

วิธีทําความสะอาดคราบฟอกขาวบนผ้าไหม

นําเสื้อผ้าไหมของคุณไปทําความสะอาดมืออาชีพ

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX