ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
สารฟอกขาวกัญชา

วิธีทําความสะอาดคราบฟอกขาวบนป่าน

สวมถุงมือและตบคราบทันทีด้วยผ้าที่แช่ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือแอมโมเนียเจือจาง

จากนั้นซักมือหรือซักด้วยเครื่องตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบขนสัตว์" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) และเลือกผงซักฟอกเหลวสําหรับสิ่งทอที่ละเอียดอ่อน

ในกรณีที่เปลี่ยนสีให้ย้อมสีเครื่องของคุณ หากผ้าของคุณเป็นสีขาวให้ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ตาย

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX