ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ปากกาซิลค์บอล

วิธีทําความสะอาดคราบปากกาลูกลื่นบนผ้าไหม

ซับคราบด้วยกระดาษเช็ดมือ จากนั้นวางรายการบนผ้าสีขาวสะอาดและตบคราบด้วยผ้าสีขาวอีกผืนที่แช่ในน้ํามะนาว

อดกลั้น! คุณต้องต่ออายุกระบวนการนี้จนกว่าคราบจะหายไป

จากนั้นล้างตามคําแนะนําการดูแลโดยใช้ "รอบผ้าไหม / ละเอียดอ่อน" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) หากคราบยังคงมีอยู่ให้มุ่งหน้าไปหาน้ํายาทําความสะอาดมืออาชีพ

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX