ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
ปากกาเรยอนบอล

วิธีทําความสะอาดคราบปากกาลูกลื่นบนเรยอน

สําหรับผ้าสีขาวซับด้วยกระดาษเช็ดมือ

จากนั้นวางรายการบนผ้าสีขาวสะอาดและตบคราบด้วยผ้าสีขาวอีกผืนที่แช่ในน้ํามะนาวหรือน้ําส้มสายชูสีขาวเจือจางในน้ํา (น้ําส้มสายชูสีขาว 1 ช้อนโต๊ะสําหรับน้ํา 250 มล.)

ล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที) ควรใช้ผงซักฟอก สําหรับผ้าสี ให้ใช้ผงซักฟอกเหลว

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX