ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
Lurex / ปากกาลูกลื่นใยโลหะ

วิธีทําความสะอาดคราบปากกาลูกลื่นบน lurex

สําหรับผ้าใยสังเคราะห์สีขาวให้ซับด้วยกระดาษเช็ดมือ จากนั้นวางรายการบนผ้าสีขาวสะอาดและตบคราบด้วยผ้าสีขาวอีกผืนที่แช่ในน้ํามะนาวหรือน้ําส้มสายชูสีขาวเจือจางในน้ํา (น้ําส้มสายชูสีขาว 1 ช้อนโต๊ะสําหรับน้ํา 250 มล.)

ล้างตามปกติตามคําแนะนําในการดูแล ควรใช้ผงซักฟอก สําหรับผ้าใยสังเคราะห์สี ให้ใช้ผงซักฟอกเหลว

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX