ขจัดคราบสกปรก

อย่าให้คราบต่อต้านคุณ!

บ้าง
สีอะคริลิคป่าน

วิธีทําความสะอาดคราบสีอะคริลิกบนป่าน

ลบสีส่วนเกินด้วยช้อนส้อมขอบกลม จากนั้นใช้คราบใต้น้ําเย็นแล้วถูด้วยสบู่มาร์เซย์ หากคราบฝังลึกให้ใช้ผ้าสะอาดที่แช่แอลกอฮอล์ถูเพื่อตบคราบจากด้านนอกสู่ด้านใน

จากนั้นล้างตามคําแนะนําในการดูแลโดยใช้ "รอบที่ละเอียดอ่อน" ที่มีการหมุนลดลง (สูงสุด 600 รอบต่อนาที)

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX