เคล็ดลับการทําความสะอาดอย่างมืออาชีพมากขึ้น

การทําความสะอาดอย่างมืออาชีพ - เมื่อได้รับคำแนะนํา - เป็นสิ่งสําคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณและสามารถยืดอายุการใช้งานได้

Clevercare.info-ยั่งยืน-ซักผ้า-ทําความสะอาดมืออาชีพ

คําแนะนําและเคล็ดลับ

เก็บฉลากการดูแลไว้บนสิ่งทอของคุณให้ดี อย่าตัดมัน เพื่อช่วยให้พนักงานทําความสะอาดมืออาชีพของคุณดูแลผ้าได้ดีขึ้น และเลือกกระบวนการทําความสะอาดที่เหมาะสมระหว่างการซักแห้งและซักเปียก

กระบวนการทําความสะอาดแบบมืออาชีพสองประเภทจะสามารถดูแลสิ่งทอของคุณได้: ผู้เชี่ยวชาญด้าน "ซักแห้ง" ที่ใช้ ตัวทําละลายที่แนะนําโดยเฉพาะ (แสดงด้วยสัญลักษณ์ P หรือ F) ผู้เชี่ยวชาญด้าน " การทําความสะอาดแบบเปียก" ที่ใช้น้ำระบวนการซักเฉพาะ (อุณหภูมิที่เลือกสบู่ซักผ้าความเร็วในการปั่นแห้ง ฯลฯ ) และกระบวนการอบแห้งของถังปั่น ขึ้นอยู่กับสิ่งทอของคุณ

อย่าถอดฉลากการดูแลออกจากเสื้อผ้าของคุณ! นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่มีค่าแก่พนักงานทําความสะอาดมืออาชีพเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของคุณและคําแนะนําในการดูแลแบรนด์

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอขนาดใหญ่ (เช่น ขนอกเป็ด) หรือผลิตภัณฑ์ที่เกินความสามารถในการโหลดของเครื่องซักผ้าในครัวเรือนควรทําความสะอาดอย่างมืออาชีพ ตัวอย่างเช่นสามารถใช้กระบวนการทําความสะอาดแบบเปียกแบบมืออาชีพได้

มีตัวทําละลายซักแห้งที่แตกต่างกันในตลาดเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณและยืดอายุการใช้งาน

สิ่งที่ควรรู้...

สิ่งทอที่มีป้ายกํากับว่า "P" สามารถทําความสะอาดด้วยไฮโดรคาร์บอน ส่วนที่มีป้ายกํากับว่า "F" กระบวนการที่เรียกว่า "F" นั้นจะอ่อนโยนกว่า สิ่งทอจํานวนมากที่ไม่สามารถซักในเครื่องซักผ้าในครัวเรือนทั่วไปหรือไม่สามารถซักแห้งอย่างมืออาชีพได้ อาจต้องซักเปียก

ส่งให้เพื่อน