เส้นใยพิเศษ

ดูแลเสื้อผ้าตัวโปรดของคุณ

บ้าง

วิธีการรีดผ้าฝ้าย?

หากจําเป็น ผ้าฝ้ายสามารถรีดด้วยความร้อน แต่ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เผาเส้นใยหรือทำเส้นใยไหม้จนเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง