เส้นใยพิเศษ

ดูแลเสื้อผ้าตัวโปรดของคุณ

บ้าง

วิธีการตากผ้าวิสโคส?

แขวนเสื้อผ้าวิสคอสให้แห้งเพื่อรักษารูปร่างเดิม ไม่แนะนําให้ใช้เครื่องอบผ้าและการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง