เส้นใยพิเศษ

ดูแลเสื้อผ้าตัวโปรดของคุณ

บ้าง

วิธีทําความสะอาดถุงนอน

ฉลากองค์ประกอบของถุงนอนมีความสําคัญ: อุณหภูมิในการซักจะแตกต่างกันไปตามเนื้อผ้า หากถุงนอนของคุณทําจากขนสัตว์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือผ้าฝ้ายออร์แกนิกคุณสามารถซักด้วยเครื่องที่อุณหภูมิ 30 °C โดยใช้โปรแกรมขนสัตว์ที่มีผงซักฟอกพิเศษสําหรับขนสัตว์ หากถุงนอนของคุณทําจากวัสดุอื่นคุณสามารถซักได้ที่อุณหภูมิ 40 °C แต่ควรดูฉลากองค์ประกอบเสมอ

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ COFREET และ GINETEX

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง