Splošni pogoji uporabe

Namen teh splošnih pogojev uporabe (v nadaljnjem besedilu "SPU") je opredeliti pogoje dostopa do spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu "spletno mesto") in njegove uporabe s strani uporabnika.
Ti splošni pogoji poslovanja, kot so določeni v nadaljevanju, veljajo za uporabo spletnega mesta, ki gostuje v Franciji in je dostopno na naslovu www.clevercare.info ali prek aplikacije na mobilnem telefonu, tabličnem računalniku ali računalniku (v nadaljevanju "spletno mesto").

Opredelitve pojmov

Vse tekste, komentarje, naslove, fotografije, zvoke, slike, podatke, risbe, animirane sekvence z zvokom ali brez njega, video posnetke, programsko opremo in ilustracije, ki se pojavljajo na spletnem mestu.
"Oznake": "Oznake": clevercare.info blagovne znamke, razpoznavni znaki in/ali logotipi, simboli za vzdrževanje, ...
"Lastnik spletnega mesta": To spletno mesto je last družbe GINETEX, mednarodne skupine za označevanje nege tekstila.
"Funkcije": se nanašajo na vse funkcije, ki so na voljo registriranim ali neregistriranim uporabnikom in so dostopne prek spletnega mesta, v njihovih trenutnih in prihodnjih različicah, pa tudi na vse njihove morebitne spremembe.
"Spletna stran": se nanaša na spletno stran, ki je dostopna z naslova URL www.clevercare.info ali katerega koli drugega naslova URL, ki ga lahko nadomesti.
"Uporabnik(-i)": se nanaša na katero koli osebo, ki uporablja spletno mesto ali katero koli od storitev, ponujenih na spletnem mestu.

Sprejetje in sprememba GTCU

Dostop do spletnega mesta in njegova uporaba sta pogojena s sprejetjem in spoštovanjem splošnih pogojev poslovanja. Z brskanjem po tem spletnem mestu se domneva, da ste v vlogi uporabnika seznanjeni z VOP in jih brez pridržkov sprejemate.
Zaradi spreminjajoče se narave spletnega mesta in ponujenih funkcij lahko VTCU spremenimo. Zato vam svetujemo, da si pred brskanjem ogledate najnovejšo različico splošnih pogojev poslovanja, do katere lahko kadar koli dostopate na spletnem mestu.

Kako dostopati do spletnega mesta in njegovih funkcij

Spletno mesto je brezplačno dostopno vsakemu uporabniku z dostopom do interneta.
Storitve, ki jih ponuja spletna stran, med drugim vključujejo:
- ugotavljanje pomena simbolov za nego GINETEX;
- odgovarjanje na kviz,
- dostop do vrste informacij in nasvetov o negi tekstilnih izdelkov za širšo javnost;
- iskanje informacij o dogajanju v svetu nege tekstila.

Osebni podatki

Informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov so na voljo na spletni strani Pravilnik o zasebnosti.

Intelektualna in industrijska lastnina - avtorske pravice

Spletno mesto je delo, ki je zaščiteno z veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini.

Nobena določba teh splošnih pogojev poslovanja ali dostop do spletnega mesta in/ali storitev ne pomeni prenosa lastninske pravice do znanja in izkušenj ali katere koli druge pravice intelektualne in/ali industrijske lastnine družbe GINETEX na uporabnika. Uporabniku se na podlagi teh pogojev neposredno ali posredno ne podeli nobena pravica ali licenca v zvezi s patentno prijavo, patentom ali katero koli drugo lastninsko pravico.

Uporabnik zato ne sme zahtevati nobene pravice na ali v zvezi z znanjem in izkušnjami ali katero koli drugo pravico intelektualne in/ali industrijske lastnine družbe GINETEX in se mora vzdržati neposredne ali posredne kršitve v celoti ali delno.

Vsebina spletnega mesta, zlasti zvoki, slike, fotografije, videoposnetki, pisma, besedila, animacije, programi, grafične listine, pripomočki, zbirke podatkov, programska oprema itd. so zaščiteni z določbami zakonika o intelektualni lastnini in so last družbe GINETEX.

Spletno mesto in njegova vsebina sta zaščitena s francoskim zakonikom o intelektualni lastnini, zlasti z avtorskimi pravicami, pravicami iz modela in pravicami iz blagovne znamke.

Vse druge pravice so pridržane.

Uporabniki se izrecno strinjajo, da ne bodo nalagali, prenašali, kopirali, spreminjali, prilagajali, izkrivljali, integrirali, objavljali, registrirali, pošiljali, prenašali ali dajali na voljo nobene vsebine, ki krši avtorske pravice, patente, blagovne znamke, poslovne skrivnosti ali druge pravice intelektualne in/ali industrijske lastnine. Uporabniki se zlasti zavezujejo, da ne bodo prenašali podatkov, ki jih je družba GINETEX neposredno ali posredno dala na voljo na spletnem mestu, razen tistih, za katere je družba GINETEX izrecno navedla, da jih je mogoče prenesti.

Uporabniki se zavezujejo, da bodo spoštovali pravice intelektualne lastnine tretjih oseb v kakršni koli obliki, vključno s kodo (HTML, CSS, JavaScript itd.).

Brez omejevanja obsega drugih določb te pogodbe so ime "GINETEX", logotipi, spletno mesto, imena domen, imena in vse druge blagovne znamke in/ali trgovska imena na spletnem mestu blagovne znamke, trgovska imena ali storitvene znamke družbe GINETEX (skupaj "znamke").

Uporabnik se zavezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja družbe GINETEX ne bo prikazoval ali na kakršen koli način uporabljal nobene od znamk. Vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, logotipi in trgovska imena tretjih oseb, ki se pojavljajo na spletnem mestu, so last njihovih lastnikov. Nobena določba teh splošnih pogojev poslovanja ali katerakoli druga določba na spletnem mestu ne pomeni prenosa ali podelitve pravic iz znamk in vse pravice iz znamk si pridržuje družba GINETEX ali ustrezni lastniki.

Odgovornost uporabnika

Uporabniki so sami odgovorni za svojo uporabo spletnega mesta in po potrebi storitev.

Uporabniki izrecno priznavajo, da je uporaba spletnega mesta in/ali njegovih storitev izključno na njihovo odgovornost. Podatki, pridobljeni pri uporabi spletnega mesta in/ali njegovih storitev, so na voljo "takšni, kot so", in so na voljo brez kakršnega koli drugega jamstva, izjave, pogoja ali zaveze, razen zakonskih in regulativnih jamstev.
Uporabnik se zavezuje, da spletnega mesta ne bo uporabljal za nezakonita dejanja, ki bi lahko kršila pravice in interese tretjih oseb ali ki bi lahko poškodovala, preobremenila, onemogočila, diskreditirala ali uničila spletno mesto. Prav tako se uporabnik zavezuje, da na tem spletnem mestu ne bo storil nobenega dejanja ali ukrepa, ki bi lahko omadeževal ime in podobo lastnikov spletnega mesta, njihovih znamk in/ali logotipov ter znamk in/ali logotipov njihovih partnerjev.
Uporabnik se zavezuje, da na noben način ne bo pošiljal ali prenašal vsebin, ki so nezakonite, kršijo pravice tretjih oseb, so očitno nezakonite, škodljive, grozeče, žaljive, predstavljajo nadlegovanje, so žaljive, žaljive, vulgarne, nespodobne, posegajo v zasebnost drugih, so sovražne, rasistične, kakor koli škodljive za mladoletnike ali drugače zavržne, in v zvezi s tem jamči lastnikom strani.
Vsi uporabniki se zavezujejo, da bodo na splošno spoštovali pravila obnašanja, sprejeta na internetu, in zlasti, da :
- spoštovati običajna pravila vljudnosti;
- upoštevali tematiko spletnega mesta in vsa sporočila napisali jasno in čitljivo;
- se vzdržijo zbiranja, shranjevanja in/ali razširjanja osebnih podatkov drugih ali razširjanja njihovih osebnih podatkov brez dovoljenja;
- ne sodelujte v dejavnostih "pošiljanja neželene pošte", tj. večkratnega pošiljanja istih sporočil številnim drugim uporabnikom;
- ne razširjajo ali uporabljajo računalniških programov z uničujočimi funkcijami, kot so virusi, črvi, trojanski konji ali roboti, zasnovani za pomikanje ali prikazovanje več zaslonov, ali katere koli druge dejavnosti, namenjene motenju spletne komunikacije;
- ne uporabljajte spletnega mesta v komercialne namene, zlasti v promocijske namene, in na splošno ne ponujate izdelkov in storitev za neposredno ali posredno plačilo.
Nekatere funkcije spletnega mesta uporabnikom omogočajo, da vsebino delijo v družabnih omrežjih in/ali s svojimi stiki, tako da jo pošljejo po elektronski pošti. Uporabnik je sam odgovoren za takšno deljenje in pošiljanje, zlasti kar zadeva pošiljanje vsebine mladoletnim osebam ali uporabo e-poštnih naslovov svojih stikov.
GINETEX je v okviru svojega posredovanja in ob upoštevanju informacij, ki jih obdeluje in/ali shranjuje, odgovoren za obdelavo osebnih podatkov.

Uporaba nasvetov

Za vsako uporabo nasvetov, objavljenih na spletnem mestu, je odgovoren izključno uporabnik.
Lastnik spletnega mesta ne jamči za rezultate uporabe nasvetov ali drugih informacij, objavljenih na spletnem mestu, niti za to, da bodo izpolnili pričakovanja uporabnikov interneta ali drugih oseb ali da bodo rezultati točni in zanesljivi.
Zato družba GINETEX v zvezi s tem ne more biti odgovorna.

Odgovornost lastnikov spletnega mesta

Uporabljamo vsa razumna sredstva, ki so nam na voljo, da zagotovimo kakovosten dostop do spletnega mesta in/ali funkcij. Spletno mesto je dostopno 24 ur na dan, 7 dni na teden, razen v primeru višje sile ali dogodka, na katerega nimamo vpliva, in ob upoštevanju vseh okvar in vzdrževalnih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje spletnega mesta. Poleg tega ne moremo biti odgovorni za morebitne motnje v delovanju omrežja in/ali strežnikov ali druge dogodke, na katere nimamo vpliva in ki lahko preprečijo ali poslabšajo dostop do spletnega mesta in/ali funkcij.
Pridržujemo si pravico, da kadar koli začasno ali trajno spremenimo ali prekinemo celotno spletno mesto in/ali funkcije ali njihov del brez predhodnega obvestila, da bi izvedli vzdrževanje ali iz katerega koli drugega razloga, ne da bi zaradi prekinitve nastale kakršne koli obveznosti ali nadomestila. Lastniki spletnega mesta v mejah zakonskih pooblastil ne dajejo nobenega izrecnega ali implicitnega jamstva glede delovanja in/ali vsebine spletnega mesta ter zlasti glede nasvetov in drugih navodil na spletnem mestu, ki so na voljo zgolj v informativne namene. Lastniki spletnega mesta ne morejo biti odgovorni za nobeno škodo, neposredno ali posredno, komercialno ali drugo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnega mesta, informacij, ki jih vsebuje spletno mesto, ali elementov, na katere lastniki nimajo vpliva, in zlasti za kakršno koli škodo, ki bi jo lahko utrpelo vaše tehnično okolje, kot so mobilni brskalniki, programska oprema, oprema, omrežja (modemi, telefon itd.) in vsa oprema, uporabljena za dostop ali uporabo spletnega mesta, pa tudi vaša osebna lastnina.

Hipertekstovne povezave

Če ni drugače določeno, je za povezave do drugih spletnih mest potrebno predhodno pisno dovoljenje lastnikov spletnega mesta. Stran lahko uporabniku in tretjim osebam zagotavlja povezave do drugih strani ali drugih internetnih virov.
Lastniki spletnega mesta ne nadzorujejo teh spletnih mest in ne morejo biti odgovorni ali prevzeti odgovornosti za vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali drugo gradivo, ki je na voljo na teh spletnih mestih tretjih oseb.
Lastniki spletnega mesta niso odgovorni za nobeno dejansko ali domnevno škodo in/ali izgubo, ki bi nastala zaradi ali v povezavi z uporabo ali zanašanjem na vsebino spletnih mest tretjih oseb ali blago in storitve, ki so na voljo na teh spletnih mestih tretjih oseb.
Uporabnik je odgovoren in nosi vsa tveganja v zvezi z uporabo vsebine spletnega mesta, zlasti kadar se zanaša na pravočasnost, uporabnost ali popolnost te vsebine. Če povezava uporabnika pripelje do nezakonite vsebine, ki krši francosko zakonodajo, mora uporabnik prekiniti uporabo zadevnega spletnega mesta, sicer bo kaznovan v skladu s francosko zakonodajo ali pa je odgovoren za pravne ukrepe proti uporabniku. V tem primeru uporabnika pozivamo, da o tem nemudoma obvesti lastnike spletnega mesta in pristojne organe.

Ohranjanje in arhiviranje

Lastniki spletnega mesta bodo za namene arhiviranja v svojih računalniških sistemih hranili ali dali hraniti kopijo vsebine, posredovane prek spletnega mesta, v skladu s pravili, ki veljajo v zvezi s tem.

Veljavno pravo - Razno

Te pogoje ureja francoska zakonodaja.
Če spletno mesto uporabljate zunaj francoskega ozemlja, prevzemate polno odgovornost in se zavezujete, da boste upoštevali veljavne lokalne zakone. Za vse zahtevke v zvezi s tem spletnim mestom in/ali njegovo uporabo velja francoska zakonodaja. Strinjate se, da so za vse pravne postopke, neposredno ali posredno povezane s tem spletnim mestom, pristojna francoska sodišča.
Lastniki spletnega mesta si pridržujejo pravico do pravnih ukrepov proti osebam, ki ravnajo na način, ki se lahko šteje za nezakonitega ali protipravnega ali ki krši te pogoje.
Če se ugotovi, da je katera koli klavzula teh pogojev uporabe nezakonita, nična in/ali neizvršljiva, to ne vpliva na preostale klavzule.
Ti pogoji predstavljajo celoten sporazum med vami in lastniki spletnega mesta v zvezi z vsemi vidiki vaše uporabe tega spletnega mesta.

Spori

V primeru pritožbe in/ali spora ali nesoglasja se uporabnik zavezuje, da bo s sogovornikom poiskal sporazumno rešitev, preden bo zadevo predložil sodišču in/ali organom.

Pošlji to prijatelju