Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

Mohérová poľština

Ako vyčistiť škvrnu od leštidla na mohérii

Prebytočné leštidlo odstráňte pomocou prístroja s okrúhlym okrajom. Používajte rukavice a umiestnite sa do vetraného priestoru.

Najprv vyskúšajte nasledujúci protokol na neviditeľnej časti odevu alebo výrobku, aby ste zistili, či sa zmení farba: položte tkaninu na bielu a čistú papierovú utierku. Tkaninu potrite ďalšou papierovou utierkou namočenou v terpentíne. Ak predmet zmení farbu, zastavte proces, dôkladne opláchnite čistou vodou a vyperte podľa pokynov na ošetrovanie s použitím "cyklu na vlnu" a zníženým odstreďovaním (max. 600 ot./min.).

Ak sa neobjaví žiadne zafarbenie, môžete pokračovať nasledujúcim postupom: Položte tkaninu na čistú bielu papierovú utierku; Škvrnu namočte ďalšou papierovou utierkou napustenou terpentínom. Dôkladne opláchnite v čistej vode a vyperte podľa pokynov na ošetrovanie s použitím "cyklu na vlnu" a zníženým odstreďovaním (max. 600 ot./min.).

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.