Naši partneri

Zaviazali sme sa na našej strane k udržateľnej budúcnosti

Francúzsky výbor pre označovanie textílií

Webová lokalita

Módna a textilná asociácia Spojeného kráľovstva (UKFT)

Webová lokalita

Medzinárodná asociácia pre mydlá, detergenty a výrobky na údržbu

Webová lokalita

Globálna nezisková aliancia viacerých zainteresovaných strán pre priemysel spotrebného tovaru

Webová lokalita

Ako bezpečne a udržateľne čistiť domácnosť

Webová lokalita

Európsky výbor výrobcov domácich zariadení

Webová lokalita

Poslať to priateľovi