Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

Lurex / Kovové vlákna Poľština

Ako vyčistiť škvrnu od leštidla na lurexe

Prebytočné leštidlo odstráňte pomocou prístroja s okrúhlym okrajom. Používajte rukavice a umiestnite sa do vetraného priestoru. Najprv vyskúšajte nasledujúci protokol na neviditeľnej časti odevu alebo výrobku, aby ste zistili, či sa zmení farba: Tkaninu položte na bielu a čistú papierovú utierku. Tkaninu potrite ďalšou papierovou utierkou namočenou v terpentíne.

Ak predmet zmení farbu, zastavte proces, dôkladne ho opláchnite čistou vodou a vyperte podľa pokynov na ošetrovanie. Ak sa neobjaví žiadne zafarbenie, môžete pokračovať v nasledujúcom postupe: Položte tkaninu na čistú bielu papierovú utierku; škvrnu potrite ďalšou papierovou utierkou napustenou terpentínom. Dôkladne opláchnite v čistej vode a vyperte podľa pokynov na ošetrovanie.

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.