Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

niektoré
Hodvábny džem

Ako vyčistiť škvrnu od džemu na hodvábe

Prebytočný džem odstráňte pomocou plochého náčinia.

Potom odporúčame vyhľadať profesionálneho čističa.

Pred čistením/vyčistením odevu si vždy prečítajte pokyny na ošetrovanie.

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.