Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

niektoré
Modálne lepidlo

Ako vyčistiť škvrnu od lepidla na modale

Odstráňte prebytočné lepidlo. Potom škvrnu potrite handričkou namočenou v horúcej vode a bielom octe.

V prípade potreby úkon obnovte.

Perte podľa pokynov na ošetrovanie s použitím "jemného cyklu" so zníženým odstreďovaním (max. 600 otáčok za minútu).

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.