Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

niektoré
Akrylové lepidlo

Ako vyčistiť škvrnu od lepidla na akryláte

Odstráňte prebytočné lepidlo.

Potom škvrnu potrite handričkou namočenou v horúcej vode a bielom octe. V prípade potreby úkon obnovte.

Vyperte podľa pokynov na ošetrovanie.

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.