Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

niektoré
Rayon Výkaly / trus

Ako vyčistiť škvrnu od výkalov / trusu na umelom vlákne

Ak je škvrna spôsobená zvieracím trusom, nasaďte si rukavice. Ponorite zafarbený textil na niekoľko minút do teplej mydlovej vody (marseillské mydlo).

Ak škvrna pretrváva, potrite ju handričkou namočenou v čpavku. Vyperte podľa pokynov na ošetrovanie s použitím "jemného cyklu" a zníženého odstreďovania (max. 600 otáčok za minútu).

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.