Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

niektoré
Angora Výkaly / trus

Ako vyčistiť škvrnu od výkalov / trusu na angorskej koži

Ak je škvrna spôsobená zvieracím trusom, nasaďte si rukavice. Zmiešajte trochu vody s liehovým octom.

Škvrnu potrite handričkou namočenou v zmesi.

Vyperte podľa pokynov na ošetrovanie s použitím "cyklu na vlnu" a zníženým odstreďovaním (max. 600 otáčok za minútu).

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.