Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

niektoré
Polyesterový dezodorant

Ako vyčistiť škvrnu od dezodorantu na polyesteri

Pred žehlením položte na škvrnu od dezodorantu papierovú utierku.

Vyperte podľa pokynov na ošetrovanie.

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.