Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

niektoré
Bielenie hodvábu

Ako vyčistiť bieliacu škvrnu na hodvábe

Odneste hodvábny odev do profesionálnej čistiarne.

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.