Odstránenie škvrny

Nech ti neodolá žiadna škvrna!

Konopná poľština

Ako vyčistiť škvrnu od leštidla na konope

Prebytočné leštidlo odstráňte pomocou prístroja s okrúhlym okrajom. Používajte rukavice a umiestnite sa do vetraného priestoru. Najprv vyskúšajte nasledujúci protokol na neviditeľnej časti odevu alebo výrobku, aby ste zistili, či sa zmení farba: položte tkaninu na bielu a čistú papierovú utierku. Tkaninu potrite ďalšou papierovou utierkou namočenou v terpentíne.

Ak predmet zmení farbu, zastavte proces, dôkladne opláchnite čistou vodou a vyperte podľa pokynov na ošetrovanie s použitím "jemného cyklu" a zníženého odstreďovania (max. 600 ot./min.). Ak sa neobjaví žiadne zafarbenie, môžete pokračovať v nasledujúcom postupe: položte tkaninu na čistú bielu papierovú utierku; škvrnu potrite ďalšou papierovou utierkou napustenou terpentínom.

Dôkladne opláchnite v čistej vode a vyperte podľa pokynov na ošetrovanie s použitím "jemného cyklu" a zníženého odstreďovania (max. 600 ot./min.).

Tieto symboly sú registrovanou ochrannou známkou spoločností COFREET a GINETEX.